Show simple item record

dc.contributor.other Zorn, Lore
dc.date.accessioned 2012-12-05T12:02:56Z
dc.date.available 2012-12-05T12:02:56Z
dc.date.created 1998-01-15 de_DE
dc.date.issued 1998-02-03 de_DE
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10900/35768
dc.format.extent 00:45:14 de_DE
dc.language de_DE de_DE
dc.publisher Universitätsbibliothek Tübingen de_DE
dc.title Lore Zorn: Vorsicht Buch - Gefährliche Liebschaft! (1) de_DE
dc.type Sound de_DE
ubtrd.sendung.anfangsworte Intro, Anmoderation, danach Sendung : Musik - ... de_DE
ubtrd.archiv.archivar MM/sl de_DE
ubtrd.archiv.archivnr 537 de_DE
ubtrd.personen.autor de_DE
ubtrd.sendung.cdtracks de_DE
ubtrd.sendung.cmsec CD 44,1/16 de_DE
ubtrd.sendung.endworte "... die Kinder verdarben." - Musik de_DE
ubtrd.sendung.form Lesung, gestaltet / Stundensendung, komplett de_DE
ubtrd.sendung.freigabe Alle Rechte de_DE
ubtrd.datum.indexdatum 2005-01-12 de_DE
ubtrd.sendung.kanal Stereo de_DE
ubtrd.sendung.klassifikation Literatur, Lesung de_DE
ubtrd.sendung.lagerort Uniradio / UB-Server de_DE
ubtrd.sendung.manuskripte Externe Dokumappe de_DE
ubtrd.sendung.persnameort de_DE
ubtrd.sendung.programmplatz EX - LIBRIS de_DE
ubtrd.sendung.proprietary Uniradio de_DE
ubtrd.sendung.sichtbar 2 de_DE
ubtrd.datum.textweitere 1998-02-06 de_DE
ubtrd.datum.textweitere 1998-06-02
ubtrd.datum.textweitere 1998-06-05
ubtrd.datum.textweitere 2011-05-22
ubtrd.sendung.thematik Gerhard Köpf: Warum lesen? Joachim Ringelnatz: Der Bücherfreund Max Frisch: Der unbelesene Bücherfreund Hermann Harry Schmitz: Das verliehene Buch de_DE
ubtrd.sendung.vermerke de_DE
ubtrd.sendung.lfdnr 9403 de_DE
ubtrd.sendung.sortslwort Lore Zorn, Vorsicht Buch - Gefährliche Liebschaft de_DE
utue.einrichtung Universitätsradio de_DE


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record