Vertical Nb/TiOx/Nb Josephson Junctions Controlled by In-Plane Hot-Electron Injection

DSpace Repository

Vertical Nb/TiOx/Nb Josephson Junctions Controlled by In-Plane Hot-Electron Injection

Author: Xu, Zuyu; Chen, Shixian; Tian, Wanghao; Qi, Zaidong; Yue, Wencheng; Du, Hongmei; Sun, Hancong; Zhang, Caihong; Wu, Jingbo; Dong, Sining; Wang, Yong-Lei; Xu, Weiwei; Jin, Biaobing; Chen, Jian; Sun, Guozhu; Koelle, Dieter; Kleiner, Reinhold; Wang, Huabing; Wu, Peiheng
Tübinger Autor(en):
Kleiner, Reinhold
Kölle, Dieter
Published in: Physical Review Applied (2020), Bd. 14, Article 024008
Verlagsangabe: Amer Physical Soc
Language: English
Full text: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.024008
ISSN: 2331-7019
DDC Classifikation: 530 - Physics
Dokumentart: Article
Show full item record

This item appears in the following Collection(s)