High-quality in situ fabricated Nb Josephson junctions with black phosphorus barriers

DSpace Repository

High-quality in situ fabricated Nb Josephson junctions with black phosphorus barriers

Author: Chen, Wei; Xu, Zuyu; Tian, Wanghao; Lv, Yangyang; Yu, Mei; Zhou, Xianjing; Tu, Xuecou; Wu, Jingbo; Li, Jun; Li, Songlin; Jin, Biaobing; Xu, Weiwei; Koelle, Dieter; Kleiner, Reinhold; Wang, Huabing; Wu, Peiheng
Tübinger Autor(en):
Kleiner, Reinhold
Kölle, Dieter
Published in: Superconductor Science & Technology (2019), Bd. 32, Article 115005
Verlagsangabe: Iop Publishing Ltd
Language: English
Full text: http://dx.doi.org/10.1088/1361-6668/ab3dc7
ISSN: 1361-6668
DDC Classifikation: 530 - Physics
Dokumentart: Artikel
Show full item record

This item appears in the following Collection(s)